Trápi vás nezaplatená pohľadávka?

Pozrite sa na prípad online!

Naša spoločnosť sa špecializuje na súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Poskytujeme komplexný právny servis vrátane právneho posúdenia každého prípadu a bezplatného poradenstva. Pracujeme diskrétne, rýchlo a efektívne.

  • Profesionálne skúsenosti v oblasti vymáhania pohľadávok
  • Bezplatná konzultácia vašej pohľadávky
  • Diskrétny prístup ku klientom
  • Návrh ďalších možných riešení
  • právny servis v rámci našich služieb

Priebeh našej spolupráce

Kontrola

Odborne posúdime, či je vaša pohľadávka oprávnená na vymáhanie, a v spolupráci s vami pripravíme dokumentáciu potrebnú na ďalšie kroky v procese vymáhania.

K žiadosti je potrebné uviesť všetky kontakty na dlžníka vrátane jeho aktuálneho pobytu - nie sme detektívna agentúra ani exekútor, k týmto informáciám nemáme zo zákona prístup.

Zastúpenie

Ak sa zistí, že vaša pohľadávka je oprávnená na ďalšie vymáhanie, ďalším krokom je zabezpečenie zastupovania pri vymáhaní vašej pohľadávky, a to pri rokovaniach s našou spoločnosťou aj s externou advokátskou kanceláriou, ktorá zabezpečuje právne vymáhanie vašej pohľadávky.

Zastupovanie sa uskutočňuje na základe zmluvy o postúpení pohľadávky a plnej moci, ktorú ste udelili. Konkrétne podmienky zastupovania sú upravené v mandátnej zmluve.

Ak je v rámci potrebného overenia dlžníka potrebné použiť spoplatnené vyhľadávacie nástroje, ako je Centrálny register exekúcií, Katastrálny úrad, iné nebankové registre atď., môže byť táto služba spoplatnená.

Výzva

Ak vymáhanie nebude úspešné ani po 14 dňoch, navrhneme zaslať predžalobnú výzvu.

Predžalobnú výzvu zasiela naša externá advokátska kancelária a podľa našich dlhoročných skúseností mnohí dlžníci zaplatia dlh len preto, že sa na ňom podieľal advokát. V predžalobnej výzve je dlžník tiež upozornený, že dlhy sa "predražia" o náklady súdneho konania a prípadne aj o náklady exekúcie.

Za zaslanie predžalobnej výzvy sa účtuje poplatok 100 EUR.

Žaloba

Ak dlžník dobrovoľne nesplní dlh na základe predžalobnej výzvy, podá sa proti nemu žaloba alebo návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu. Podaním žaloby sa začína súdna fáza vymáhania vašej pohľadávky.

V žalobe musí žalobca uviesť dôvod žaloby a podložiť ho dokumentaciou. Spracovanie žaloby, ako aj ďalšie zastupovanie v súdnom konaní, samozrejme zabezpečuje naša externá advokátska kancelária.

Na začatie súdneho konania je potrebné zaplatiť štátu poplatok vo výške 6 % z výšky pohľadávky a 5 % z výšky pohľadávky za zastupovanie advokátskou kanceláriou. Výška odmeny pre advokátsku kanceláriu sa odvíja od výšky vášho nároku.

Exekúcia

Ak dlžník dobrovoľne nesplní dlh na základe vydaného platobného rozkazu alebo rozsudku, ktorým sa dlh ukladá, môže sa na základe týchto rozhodnutí začať exekučné konanie. Vyberieme vhodného súdneho exekútora a začneme exekučné konanie. Zo svojho zákazníckeho účtu budete mať prehľad o tom, čo sa deje pri vykonávaní. V rámci exekúcie exekútor zabaví majetok dlžníka, a to hnuteľný aj nehnuteľný, bankové účty a postihne mzdu alebo iný príjem.

  • Kontrola
  • Zastúpenie
  • Výzva
  • Žaloba
  • Exekúcia

Naše služby

Využite profesionálne služby bez rizika!
Vymáhanie pohľadávok

Ponúkame vymáhanie pohľadávok v širokej škále oblastí vrátane účtovných záznamov alebo nezaplatených faktúr.

Detail služby
Správa firemných pohľadávok

Ponúkame outsourcing správy pohľadávok, vďaka ktorému bude o vaše pohľadávky riadne a úspešne postarané.

Detail služby
Odkúpenie a predaj pohľadávok

Ak už nemáte trpezlivosť s dlžníkom a nevadí vám, že prídete o časť svojich peňazí, táto služba je pre vás.

Detail služby
Odkúpenie firiem

Ponúkame odkúpenie firiem za najlepšiu cenu. Pre každého z vás pripravíme analýzu, na základe ktorej vám predložíme individuálnu ponuku.

Detail služby
Odkúpenie zmenek

Ak využijete ponuku spoločnosti Expohľadávky s.r.o. na odkúpenie zmenek, môžete sa zbaviť starostí s upomínaním dlžníkov a nákladov na právne služby.

Detail služby
Právny servis

Poskytneme vám právny servis v rámci našich služieb. Náš tím advokátov je pripravený poskytnúť vám kvalitné riešenie vrátane právneho zastúpenia.