Profesionálne vymáhanie pohľadávok

Naša spoločnosť sa špecializuje na mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Poskytujeme komplexné právne služby vrátane právneho posúdenia každého prípadu a bezplatného poradenstva. Pracujeme diskrétne, rýchlo a efektívne.

Našimi klientmi sú jednotlivci a spoločnosti, ktorí chcú svoje peniaze späť. Zohľadňujeme rozdiely v pohľadávkách podľa odvetvia podnikania konkrétneho klienta. Snažíme sa poskytovať komplexné služby prispôsobené vašim potrebám, preto sú naše ceny individuálne a nie lacné!

Zmluvný poplatok je 20% až 30% z vymoženej sumy.

Preto nás neváhajte kontaktovať. Sme jedni z mála špecialistov v oblasti pohľadávok, ktorí pracujú priamo s exekútormi, čo je v tomto odvetví veľmi zriedkavé.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok v Bratislave a v celej Slovenskej republike.

Medzi naše hlavné výhody patrí:

 • uprednostňujeme osobný kontakt s dlžníkom v mieste jeho bydliska alebo pracoviska
 • konzultácia pohľadávky u nás prebieha online či telefonicky a to zadarmo
 • k našim klientom si vždy uchovávame najvyšší možný diskrétny prístup
 • vždy navrhneme niekoľko riešení vašej situácie, aké riešenie zvolíte je iba na vás

ÚSPEŠNOSŤ

Vo vymáhaní pohľadávok si vedieme nadpriemerne!

Garantujeme profesionálny prístup a vysokú úspešnosť vo vymáhaní pohľadávok.

Úspešné vymáhanie pohľadávok tkvie v skorom dodaní kvalitných podkladov o pohľadávke a dostatočných informáciách o dlžníkovi. V takom prípade máte až 90% šancu na uhradenie vašich pohľadávok dlžníkom.

V našej činnosti sme pripravení vymáhať pohľadávky cestou rozhodcovského konania pred rozhodcami, ktoré prebieha primárne na základe listín (napr. zmluvného dokumentu uznania dlhu obsahujúceho rozhodcovskú doložku). Je oveľa rýchlejšie a menej nákladné ako konanie pred všeobecnými súdmi. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná s podaním žaloby a činí 6 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 330 EUR (plus prísl. DPH). Žiadne ďalšie náklady sa v priebehu rozhodcovského konania nehradia a náklady na odmenu rozhodcu teda budú jediným výdavkom.

Povinnosť nahradiť náklady je potom uložená neúspešnému účastníkovi.

Spolupráca s nami:
 • máme profesionálne skúsenosti
 • diskrétny prístup k našim klientom
 • bezplatná konzultácia pohľadávky
 • navrhnutie prípadných ďalších riešení
Vymáhanie na ,,vlastnú päsť“:
 • laické posúdenie pravého stavu pohľadávky
 • vysoké náklady spojené s právnym zastúpením
 • dlhodobá a zdĺhavá záležitosť
 • nízka šanca na úspešné vymoženie